linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Əsas məzmuna keçin

MICROSOFT OFFICE proqramlarının metodiki videoizahı


Salam, Sərbəst Öyrənmə Portalında “MS Office proqramlarından istifadə etməklə didaktik materialların hazırlanması” kursuna xoş gəlmisiniz.

Qeydiyyat bağlıdır

Təlim haqqında qısa xülasə:

Təlim zamanı iştirakçılar MS Office proqramlarından (MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office Publisher, Microsoft OneNote) istifadə edərək fənni üzrə dərs planı, şagirdlərin məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirəcək interaktiv tapşırıqlar, müxtəlif qiymətləndirmə vasitələri və s. hazırlamağı bacaracaqlar.